Totem
2010/11, Wiedeń | Vienna
Rzeźba audialna | Aural sculpture

Media mieszane |
Mixed media

Sześcio kanałowy system mini-audio |
Six channel mini-audio system

Cyfrowa kompozycja dźwiękowa w pętli |
Digital composition of sound in the loop.

Cyfrowe wideo: *MP4, 1920×1080px, (H.264, Linear AAC), dźwięk stereo | Digital video (...) stereo sound

Nota autorska


Rzeźba audialna inspirowana rozprawą Totem i Tabu Zygmunta Freuda. Przestrzeń dzwiękową rzeźby buduje utwór skomponowany z autorskich nagrań terenowych, poddanych przetworzeniu cyfrowemu. Kompozycja odtwarzana w pętli dźwiękowej w systemie szećciu mini-głośniczków ukrytych wewnątrz rzeźby.

Author's note


The audial sculpture inspired by Sigmund Freud's Totem and Taboo. The sculpture's audiosphere was created from original field recordings, composed and processed in digital software. The composition plays in a sound loop in the system of six mini-speakers hidden inside the sculpture.
.
Powrót | Back