_przytulanka_list_do_ukochanej
_przytulanka_list_do_ukochanej
_przytulanka_list_do_ukochanej
_przytulanka_list_do_ukochanej
_przytulanka_list_do_ukochanej
List do Ukochanej | A Latter to the Beloved One

06.06.2014 - 18.08.2014, Objekt | Object
Niewysłany, niepublikowany | Unsent, unpublished
Papier faxowy 15m, tusz, grafit | Fax paper 15m, ink, lead
Drewno, klej, szkło, metal | Wood, adhesive, glass, metal
10.06.2015, Kolorowa odbitka, 10×15cm tryptyk | Color photographic printing, triptych
.

1. Cyfrowa fotografia: *JPEG, 5184×3456px | Digital photography

2. Skan: *PDF, 1190×941px | Scan

3-5. Kolorowa błona fot. (skan, retusz), 3×JPEG, 3655×2363px | Color print film (scan, retouch), triptych
* * *
_przytulanka_penelopa
_przytulanka_penelopa
_przytulanka_penelopa
Penelopa | Penelope

2014/15, Objekt | Object
Jedwab, wełna | Silk, wool
.

1. Cyfrowa fotografia: *JPEG, 5184×3456px | Digital photography

2. Cyfrowa fotografia, fragment: *JPEG, 5184×3456px | Digital photography, fragment

2. Skan, fragment: *PDF, 1190×941px | Scan, fragment
* * *
__przytulanka_kwiaty_ukochanej
__przytulanka_kwiaty_ukochanej
Kwiaty Ukochanej | Flowers for the Beloved one

Obiekt-artefakt | Object-artefact
Wręczane (ukochanej) pomiędzy: 04.2013 ~ 05.2014 |
Given (to beloved one) between: 04.2013 ~ 05.2014
Kwiaty: róże oraz inne | Flowers: roses and others
Drewno, klej, szkło, metal | Wood, adhesive, glass, metal
.

1. Cyfrowa fotografia: *JPEG, 5184×3456px | Digital photography

2. Skan, fragment: *PDF, 1190×941px | Scan, fragment
* * *
_przytulanka_autoportret_dla_matki
_przytulanka_autoportret_dla_matki
Autoportret dla Matki | Self-portrait for Mother

2014-2015, Rysunek | Drawing
36x48cm, papier, węgiel | Paper, charcoal
.

1. Cyfrowa fotografia: *JPEG, 5184×3456px | Digital photography

2. Skan, fragment: *PDF, 1190×841px | Scan, fragment
* * *
_przytulanka_laweczka_do_pisania_poezji
_przytulanka_laweczka_do_pisania_poezji
Ławeczka do pisania poezji | Bench for writing poetry

Kazimierz D., 2015, Rzeźba | Sculpture
Drewno, metal | Wood, metal
30x40cm, cyfrowa fotografia, retusz | Digital photography, retouch
.

1. Cyfrowa fotografia, retusz: *JPEG, 5184×3456px | Digital photography, retouch

2. Cyfrowa fotografia, retusz: *JPEG, 3872×2592px | Digital photography, retouch
* * *
_przytulanka_mistress_m
_przytulanka_mistress_m
Mistress M.
2015, Kolaż | Collage

34x48cm, papier, tusz drukarski, klej, alkohol | Paper, bulk ink, adhesive, alcohol
.

1. Cyfrowa fotografia: *JPEG, 5184×3456px | Digital photography

2. Skan, fragment: *PDF, 3872×2592px | Scan, fragment
* * *
_przytulanka_nienazwane
_przytulanka_nienazwane
Nienazwane | Untitled

2015, Obraz | Painting
50x50cm, płótno lniane, grunt malarski, czarny garbnik, skóra, metal |
Linen canvas, primer paint, black tan, leather, metal
.

1. Cyfrowa fotografia, retusz: *JPEG, 5184×3456px | Digital photography, retouch

2. Skan, fragment: *PDF, 3872×2592px | Scan, fragment
A p p e n d i x
__przytulanka_pogrzebanie_listu_do_ukochanej
__przytulanka_pogrzebanie_listu_do_ukochanej
__przytulanka_pogrzebanie_listu_do_ukochanej
Pogrzebanie listu do ukochanej | Burial of the letter to beloved one

02.11.2015, performance, miejsce tajemne | Secret place
Fotografia analogowa, 20×30cm, tryptyk | Analog photo, triptych
.

1-3: Czarno-biała błona fot. (skan) 3*JPEG, 3655×2363px | Black & white film print (scan), triptych
* * *
Nota autorska


Praca pisemna została pomyślana jako kolaż literacki, zaś część plastyczna przedstawiona została w formie wystawy: 3 obiektów, jednego; obrazu, rysunku i kolażu, oraz fotografii dokumentującej rzeźbę. Tematem pracy stała się miłość. Praca posiada Appendix, w którym jeden z artefaktów pracy pt. „List do Ukochanej” - został pogrzebany w miejscu objętym tajemnicą autorską - pracę obrazuje tryptyk fotograficzny.
Author's note


The theoretical part of the work was conceived in the form and technique of a text collage. The practical part has been conceived as an art exhibition of three objects: one drawing, one painting, and one photo documenting a sculpture. The subject of work is Love. The work has an Appendix, in which one of the elments of the work, titled "Letter to the Beloved one", was buried in a secret place; this work is documenteted by a photo triptych.
.