karciak
karciak
karciak
Karciak | The card table
2004-2005, Tarnów
Mebel | Furniture.

1. ZSP Tarnów, cyfrowa fotografia, *JPEG, 2085×1023px | Digital photography

2. Mateusz Bobola, cyfrowa fotografia, *JPEG, 3008×2000px | Digital photography

3. Mateusz Bobola, cyfrowa fotografia, *JPEG, 3008×2000px | Digital photography


Nota autorska


Karciak w stylu Ludwika XIV. Nogi stołu zdobione snycerskim motywem liścia akantu. Blat inkrustowany figurami: pik, kier, karo, trefl. Praca dyplomowa realizowana w pracowni meblarstwa artystycznego ZSP Tarnów pod kierunkiem mgr. Stanisława Chmiela. Pracy towarzyszy szkic na temat historii europejskich mebli do gier planszowych.

Author's note


Card Table in the style of Louis XIV. Table legs decorated with woodcarving motif of acanthus leaf. Table top inlaid with figures: spades, hearts, diamonds, clubs. Diploma work carried out in the artistic furniture studio of ZSP Tarnów under the supervision of master Stanisław Chmiel. The work is accompanied by an essay on the history of European furniture for board games.
.
Powrót | Back