Exploratory Music From Poland (Demo)
2011-16, Kraków-Wiedeń-Bystra | Cracow-Vienna-Bystra
Cyfrowe wideo: *MP4, 480×360px, 44:29min, (H.264, AAC), dźwięk stereo |
Digital video (...) stereo sound

Nota kuratorska


Film dokumentujący europejską trasę koncertową polskiego projektu muzyki eksperymentalnej EMFP. Tomek Chołoniewski, Konrad Gęca, Rafał Mazur, DJ Lenar oraz Mikrokolektyw (Jakub Suchar i Artur Majewski) zagrali w Paryżu (Instants Chavirés), Brukseli (Cafe Central), Amsterdamie (OT301), Londynie (Cafe Oto) i Berlinie (Friedenskirche). Projekt kuratorował i współreżyserował Marcin Barski (Audiotong, MAthka). Film zawiera wywiady z muzykami oraz fragmenty koncertów. Podczas post-produkcji zniszczeniu uległy materiały źródłowe do filmu. Film nie został oficjalnie ukończony. Prezentowana jest tu wersja demo.

Curator note


The film documenting an EMFP tour in Europe in 2011. Tomek Chołoniewski, Konrad Gęca, Rafał Mazur, DJ Lenar and Mikrokolektyw played in Paris (Instants Chavirés), Brussels (Café Central), Amsterdam (OT301), London (Cafe OTO) and Berlin (Friedenskirche). The project was curated and co-directed by Marcin Barski (Audiotong, MAthka). The film include interviews with the musicians and fragments of the concerts. During the post-production, the source material for the film was destroyed. The film was not officialy completed. Presented here, is a demo version.
.
Powrót | Back