dolina_issy
dolina_issy
dolina_issy
dolina_issy
dolina_issy
dolina_issy

Dolina Issy | Issy Valley
2011, Kraków-Libiąż
Kompozycja Audiowizualna | Audiovisual Composition.

1-6. Kolekcja autorska, cyfrowe klatki video, *JPEG, 2000x300px | Digital video frames

Nota autorska


Kompozycja audiowizualna inspirowana powieścią Czesława Miłosza Dolina Issy. W pracy wykorzystano fragment nagrania utworu poety - Kraina Poezji, wiersz recytuje Jerzy Turowicz. Praca zdobyła nagrodę główną ex aequo w konkursie Miejsce Miłosza (Kraków 2011).
Author's note


Audiovisual composition inspired by the Czesław Miłosz novel - The Issa Valley. The work uses fragments of the poet's poem - Kraina Poezji, recited by Jerzy Turowicz. The piece won the main prize ex aequo in the competition: Miłosz's Place (Kraków 2011).
.
Powrót | Back