bread_wine_visual_identification
Bread&Wine

2014/15, Wiedeń | Vienna
Logo
.

1. Skan rysunku, *JPEG, A4 | Scan

2. Wektorowy plik, *PDF | Vector file

* * *
bread_wine_visual_letterhead
Betlehem Cellar

2014/15, Kazimierz Dolny
Logotyp
.

1. Cyfrowy plik *JPEG, 1556×647px | Digital file

* * *
bethlehem_cellar_wine_label
Betlehem Cellar - Pinotage

2014/15, Kazimierz Dolny
Etykieta na wino | Wine label
.

1. Cyfrowy plik *PDF, 10×10cm | Digital file

* * *
bethlehem_cellar_wine_photo
Betlehem Cellar

2016, Gliwice
Fotografia produktu | Product photo
.

1. Mateusz Bobola, cyfrowa fotografia *NEF, 6016×4016px | Digital file

* * *
Nota autorska


Praca wiązała się z powołaniem i rozwojem marki Bethlehem Cellar, pierwszej polskiej firmy produkującej wysokojakościowe rzemieślnicze wina wytrawne w Republice Południowej Afryki. Praca obejmowała z jednej strony kwestie identyfikacji wizualnej firmy, na którą składało się opracowanie: logo, logotypu, etykiet na wino, layoutu stron www, materiałów reklamowych; z drugiej - budowę infrastruktury firmy, oraz zarządzanie, tj. kompetencjami wykraczającymi poza obszar stricte artystyczny.
Author's note


The work involved the creation and development of the Bethlehem Cellar brand, first Polish company producing high-quality dry craft wines in South Africa. On the one hand the work covered issues of visual identity, which involved development of: logo, logotype, wine labels, website layout, advertising materials; on the other hand - building and managing the company's infrastructure, which meant competences outside of the strictly artistic field.
.